درباره ی ما

درباره ی ما

irelevator نامی ست به وسعت توان و خواست و تلاش تیمی منسجم و ساعی که با مدیریت آقای مصطفی شیخ زاده در طول مدت فعالیت خود پروژه های بسیار بزرگ و خاص بسیاری را به بهترین نحو اجرا نموده و همواره با تلاشی بی وقفه نسبت به جلب رضایت مشتریان، به عنوان اولویت اول خود اقدام نموده است. ما کوشیده ایم تا با بهره گیری از تکنولوژی مدرن و دانش مهندسی با بالاترین سطح کیفی و متناسب با خواستهای مشتریان ارائه نماییم. چرا که معتقدیم رضایت مشتریان، بر اساس شناخت خواستهای واقعی و اصولی ایشان و اجرای دقیق و بی نقص آن قابل حصول خواهد بود. اصلی ترین هدف ما به عنوان یک تیم تخصصی قابل اعتماد در کنار مشتریان خود آنست که با سرعت و دقت نسبت به تأمین نظرات ایشان از جنبه های کیفی و اقتصادی قبل و بعد از انجام تمامی پروژه های خود اقدام نماییم.
* روند طراحی و راه اندازی آسانسور
* لیفت دیزاینر (Lift Desiner)
* بهترین طراحی آسانسور
* مشاوره برای نصب آسانسور
* انجام نقشه و محاسبات

۲۰۱۵

تاسیس
مشتریان

۵۰۰

مشتریان

۹۲%

پروژه های موفق

ارائه ی بهترین طراحی آسانسور، لیفت دیزاینر، نقشه و محاسبات آسانسور